Xây dựng quy trình kinh doanh dễ dàng với SP365 trên hệ sinh thái Microsoft

Đóng góp bởi: Admin 526 lượt xem Đăng ngày 11/05/2023 Chia sẻ:

 

SP365 là một Workflow Apps được phát triển trên hệ sinh thái MS 365, ứng dụng được kết nối như nền tảng dữ liệu với shaerpoint online, cung cấp môi trường nhanh nhanh chóng để xây dựng các quy trình kinh doanh theo nhu cầu kinh doanh của bạn. Với SP365  workflow BPA Apps, bạn có thể nhanh chóng tạo các ứng dụng kinh doanh tùy chỉnh kết nối và tích hợp với dữ liệu của bạn được lưu trữ trong nền tảng dữ liệu cơ bản (Microsoft Dataverse) hoặc trong các nguồn dữ liệu trực tuyến và tại chỗ khác nhau (chẳng hạn như SAP, Sharepoint list, Dynamics 365, SQL Server, v.v.).

Với khả năng mạnh mẽ, và thư viện, hàm và đối tượng, việc lập trình một ứng dụng thường chỉ có thể được thực hiện bởi các nhà phát triển chuyên nghiệp dễ tích hợp. Ưu điểm của SP365 Apps là hầu hết các tác vụ quy trình có thể được thực hiện bằng các thao tác kéo và thả. Bất kể ai cũng có thể tạo và xây dựng quy trình kinh doanh trong tổ chức của bạn, hỗ trợ trên thiết bị di động, ứng dụng trình duyệt hay ứng dụng dành cho máy tính để bàn. SP365 Apps thực hiện tất cả các công việc thông thường giúp bạn điều chỉnh và tối ưu quy trình phù hợp với môi trường của mình. Với SP365 Apps, bạn chỉ cần đưa ra quy trình, hệ thống sẽ thực hiện và tối ưu các quy trình bạn đưa ra.

Một ưu điểm khác của SP365 Apps là chi phí hợp lý. Với chi phí bắt đầu từ 2,5 USD mỗi tháng đối với gói cơ bản hoặc  5USD mỗi tháng cho các ứng dụng theo hướng mô hình.
Lựa chọn giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp của bạn.

 

Chia sẻ bài viết trên: