Giải pháp quản lý tài nguyên nội bộ doanh nghiệp

Quản lý tài nguyên giúp doanh nghiệp tối ưu khai thác và sử dụng các tài nguyên chung

Xem demo ngay Đặt lịch chuyên gia tư vấn

Giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí dùng chung

Booking phòng họp

Tạo phòng họp dùng chung, thiết lập,quyền sử dụng, cho phép đăng ký phòng họp /phê duyệt

Booking xe ô tô

Quản lý các xe ô tô, booking và phê duyệt lịch trình sẵn sàng hàng ngày/ tuần cụ thể

Bất kỳ tài nguyên dùng chung nội bộ

Thiết lập và quản lý sử dụng tất cả các tài nguyên khác nhau trong doanh nghiệp

Tính năng

Các tính năng của quản lý tài nguyên

Quản lý tài nguyên

Tài nguyên nội bộ được phân loại rõ ràng và minh bạch

Đăng ký tài nguyên

Dễ dàng lựa chọn đăng ký

Phê duyệt & Đồng bộ đăng ký

Lựa chọn tài nguyên nhanh chóng và phê duyệt tự động. Đồng bộ thông tin lịch sử tài nguyên trên Calendar và đo lường chính xác thời gian sử dụng tài nguyên

Thông báo và nhắc nhở

Kiểm soát, nhắc nhở và trao đổi thông tin dễ dàng

Tất cả vì khách hàng

Chuyển đổi số doanh nghiệp
với SPS 365

Sử dụng công nghệ AI và kết nối nền tảng Microsoft đem đến trải nghiệm platform linh hoạt cho người dùng

Đăng ký dùng trải nghiệm SP365

Hãy để chúng tôi tư vấn tối ưu doanh nghiệp từ ngay hôm nay

Đăng ký trải nghiệm

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới

SPS Việt Nam là đối tác chiến lược của các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, với mục tiêu tối ưu chi phí, giảm thiểu rủi ro, giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả kinh doanh