Lập kế hoạch , tổ chức thực hiện dự án dễ dàng và nhanh chóng
trên Sharepoint Online

 

Xem demo ngay Đặt lịch chuyên gia tư vấn

Dễ dàng đồng bộ dữ liệu quy trình- nguồn lực- lưu trữ  trên hệ sinh thái hợp nhất 365

Tạo dự án và phân bổ nguồn lực

Giao việc linh hoạt theo người thực hiện/ phòng ban

Quản lý và giám sát dự án

Cập nhật tiến độ. trạng thái dự án theo thiết lập

Quản lý trực quan và linh hoạt theo biểu đồ Kanban Board & Gantt Chart

Đồng bộ và lưu trữ

Lưu trữ tập trung trên Sharepoint Online. Dễ dàng tìm kiếm khi sử dụng cần thiết

Tính năng

Các tính năng của Quản lý dự án

Tạo và phân bổ nguồn lực dự án

Hỗ trợ người dùng lập kế hoạch dự án một cách chi tiết để người tham gia, phòng ban nắm được công việc của mình

Phân bổ nguồn lực, giao việc linh hoạt theo người thực hiện, vị trí hoặc theo phòng ban thực hiện.

Quản lý và giám sát dự án

Dễ dàng kéo thả trạng thái dự án : Hoàn thành, đang hoàn thành để kiểm soát dễ dàng

Quản lý, theo dõi trực quan và linh hoạt theo cả 2 màn hình là Kanban và Gantt trong dự án.

Tương tác dự án

Tag @ gán người thực hiện để được nhắc đến và thực hiện

Đính kèm file và hình ảnh

Báo cáo

Thống kê tiến độ dự án tự động. Từ đây, nhà quản lý sẽ có kế hoạch điều chỉnh các đầu việc trong dự án cho phù hợp.

Từ các kết quả báo cáo, nhà quản lý có thể đánh giá hiệu suất làm việc của các cá nhân và phòng ban tham gia.

Tất cả vì khách hàng

Chuyển đổi số doanh nghiệp
với SPS 365

Sử dụng công nghệ AI và kết nối nền tảng Microsoft đem đến trải nghiệm platform linh hoạt cho người dùng

Đăng ký dùng trải nghiệm SP365

Hãy để chúng tôi tư vấn tối ưu doanh nghiệp từ ngay hôm nay

Đăng ký dùng thử ngay

XU THẾ TẤT YẾU

Ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới

SPS Việt Nam là đối tác chiến lược của các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, với mục tiêu tối ưu chi phí, giảm thiểu rủi ro, giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả kinh doanh