Microsoft SharePoint Online

Là nền tảng phát triển ứng dụng web cho phép chia sẻ nội dung, kiến thức để làm việc theo nhóm, tìm kiếm thông tin và cộng tác liền mạch trong tổ chức. SharePoint được sử dụng bởi 78% số công ty trong Fortune 500.

Tính năng

Giao việc chủ trì &
phối hợp

Khả năng tùy biến, tích hợp và mở rộng không giới hạn Giải pháp linh hoạt cho nhiều đối tượng và mô hình công ty

Quản lý công việc
được giao

Khả năng tùy biến, tích hợp và mở rộng không giới hạn Giải pháp linh hoạt cho nhiều đối tượng và mô hình công ty

Nhắc nhở tự động

Khả năng tùy biến, tích hợp và mở rộng không giới hạn Giải pháp linh hoạt cho nhiều đối tượng và mô hình công ty

Chia sẻ nhanh và cộng tác liền mạch

SharePoint Online là một hệ thống quản lý nội dung, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. SharePoint hỗ trợ làm việc theo nhóm với các site nhóm riêng theo nhóm dự án, phòng ban và bộ phận. Mỗi nhóm cho phép bạn chia sẻ tệp, dữ liệu, tin tức và tài nguyên dễ dàng. Cộng tác dễ dàng và an toàn với các thành viên trong nhóm trong và ngoài tổ chức của bạn, trên PC, laptop và thiết bị di động.

Gắn kết và cập nhật thông tin

Xây dựng sự gắn kết và cập nhật thông tin cho nhân viên thông qua mạng nội bộ. Thúc đẩy hiệu suất tổ chức qua việc chia sẻ các tài nguyên và ứng dụng phổ biến trên các site và cổng thông tin chính. SharePoint tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập trung hóa tài nguyên, đưa mọi thứ vào một vị trí duy nhất dễ truy cập. Các nhân viên không cần phải tìm kiếm ở khắp mọi nơi cho những gì họ cần; người quản lý có thể giữ các tab của mọi thứ, đảm bảo quy trình được sắp xếp hợp lý.

Sản phẩm liên quan

Quản lý công việc và dự án

Giao việc chủ trì & phối hợp
Quản lý công việc được giao
Nhắc nhở tự động
Báo cáo đa dạng & theo dõi tiến trình dự án

Quản lý dự án tờ trình
- phê duyệt

Theo dõi được tiến trình xử lý
Dễ dàng khởi tạo hồ sơ
Linh hoạt xử lý phê duyệt

Quản lý quy trình và
thiết lập workflow

Quản lý quy trình
Quy trình phê duyệt tự đông
Quản trị và thiết lập

SPS Standard
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
(10-200 người)

Quản lý công việc và dự án

Quản lý dự án tờ trình - phê duyệt

Quản lý quy trình và thiết lập word follow

Quản lý công việc và dự án

Giao việc chủ trì & phối hợp
Quản lý công việc được giao
Nhắc nhở tự động
Báo cáo đa dạng & theo dõi tiến trình dự án

Quản lý dự án tờ trình
- phê duyệt

Theo dõi được tiến trình xử lý
Dễ dàng khởi tạo hồ sơ
Linh hoạt xử lý phê duyệt

Quản lý quy trình và
thiết lập workflow

Quản lý quy trình
Quy trình phê duyệt tự đông
Quản trị và thiết lập

Chia sẻ nhanh và cộng tác liền mạch

SharePoint Online là một hệ thống quản lý nội dung, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. SharePoint hỗ trợ làm việc theo nhóm với các site nhóm riêng theo nhóm dự án, phòng ban và bộ phận. Mỗi nhóm cho phép bạn chia sẻ tệp, dữ liệu, tin tức và tài nguyên dễ dàng. Cộng tác dễ dàng và an toàn với các thành viên trong nhóm trong và ngoài tổ chức của bạn, trên PC, laptop và thiết bị di động.

Gắn kết và cập nhật thông tin

Xây dựng sự gắn kết và cập nhật thông tin cho nhân viên thông qua mạng nội bộ. Thúc đẩy hiệu suất tổ chức qua việc chia sẻ các tài nguyên và ứng dụng phổ biến trên các site và cổng thông tin chính. SharePoint tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập trung hóa tài nguyên, đưa mọi thứ vào một vị trí duy nhất dễ truy cập. Các nhân viên không cần phải tìm kiếm ở khắp mọi nơi cho những gì họ cần; người quản lý có thể giữ các tab của mọi thứ, đảm bảo quy trình được sắp xếp hợp lý.

Tích hợp với Microsoft Office

SharePoint Online, với tư cách là sản phẩm của Microsoft, được thiết kế để hoạt động dễ dàng với Microsoft Office Suite. Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng PowerPoint, Excel, Outlook hoặc Word hàng ngày ở nơi làm việc, điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nó cung cấp một tùy chọn để chỉnh sửa tài liệu trong trình duyệt nhanh chóng hoặc mở chúng nguyên bản trên máy tính. Bất kể bạn chỉnh sửa gì, các thay đổi đã thực hiện sẽ được lưu trong ổ đĩa.

Đăng ký tư vấn


Hướng dẫn sử dụng

SharePoint consulting allows handling your org’s disorganized workflows and poor communication, and raise your current solution’s performance and adoption.

SharePoint portals are designed to support internal and external users in their everyday activities as well as connect remote employees.

SharePoint development covers building SharePoint solutions and apps as well as individual features like workflows, site templates, and more.

SPS Enterprise
SPS Enterprise:
Quản trị doanh nghiệp quy mô lớn - Tập
đoàn ≤500 người

(Tùy chỉnh theo nghiệp vụ doanh nghiệp)

Quản lý mô hình quản trị chung doanh nghiệp

Quản lý mô hình dự án

Số hòa toàn bộ quy trình doanh nghiệp - quy trình - thiết lập workflow

Quản lý hiệu suất - chỉ tiêu - KPI/OPI

Báo cáo biểu đồ( Power BI) - Tích hợp đa chiều nền tảng ứng dụng

Quản lý mô hình quản trị chung doanh nghiệp

Giao việc chủ trì & phối hợp
Quản lý công việc được giao
Nhắc nhở tự động
Báo cáo đa dạng & theo dõi tiến trình dự án

Quản lý mô hình dự án

Theo dõi được tiến trình xử lý
Dễ dàng khởi tạo hồ sơ
Linh hoạt xử lý phê duyệt

Quản lý tờ trình - quy trình - thiết lập workflow

Quản lý quy trình
Quy trình phê duyệt tự đông
Quản trị và thiết lập

Quản lý hiệu suất - chỉ tiêu - KPI/OPI

Giao việc chủ trì & phối hợp
Quản lý công việc được giao
Nhắc nhở tự động
Báo cáo đa dạng & theo dõi tiến trình dự án

Báo cáo biểu đồ (Power BI) - Tích hợp đa chiều nền tảng ứng dụng

Theo dõi được tiến trình xử lý
Dễ dàng khởi tạo hồ sơ
Linh hoạt xử lý phê duyệt

Chia sẻ nhanh và cộng tác liền mạch

SharePoint Online là một hệ thống quản lý nội dung, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. SharePoint hỗ trợ làm việc theo nhóm với các site nhóm riêng theo nhóm dự án, phòng ban và bộ phận. Mỗi nhóm cho phép bạn chia sẻ tệp, dữ liệu, tin tức và tài nguyên dễ dàng. Cộng tác dễ dàng và an toàn với các thành viên trong nhóm trong và ngoài tổ chức của bạn, trên PC, laptop và thiết bị di động.

Gắn kết và cập nhật thông tin

Xây dựng sự gắn kết và cập nhật thông tin cho nhân viên thông qua mạng nội bộ. Thúc đẩy hiệu suất tổ chức qua việc chia sẻ các tài nguyên và ứng dụng phổ biến trên các site và cổng thông tin chính. SharePoint tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập trung hóa tài nguyên, đưa mọi thứ vào một vị trí duy nhất dễ truy cập. Các nhân viên không cần phải tìm kiếm ở khắp mọi nơi cho những gì họ cần; người quản lý có thể giữ các tab của mọi thứ, đảm bảo quy trình được sắp xếp hợp lý.

Tích hợp với Microsoft Office

SharePoint Online, với tư cách là sản phẩm của Microsoft, được thiết kế để hoạt động dễ dàng với Microsoft Office Suite. Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng PowerPoint, Excel, Outlook hoặc Word hàng ngày ở nơi làm việc, điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nó cung cấp một tùy chọn để chỉnh sửa tài liệu trong trình duyệt nhanh chóng hoặc mở chúng nguyên bản trên máy tính. Bất kể bạn chỉnh sửa gì, các thay đổi đã thực hiện sẽ được lưu trong ổ đĩa.

Quản lý hiệu suất - chỉ tiêu - KPI/OPI

- Khả năng biến, tích hợp và mở rộng không giới hạn
- Giải pháp linh hoạt cho nhiều đối tượng và mô hình công ty một cách đa chiều
- Tất cả ứng dụng phần mềm đều được tích hợp với nhau trên một trình duyệt và thiết bị điện tử.

Báo cáo biểu đồ (Power BI) - Tích hợp đa chiều nền tảng ứng dụng

- Khả năng biến, tích hợp và mở rộng không giới hạn
- Giải pháp linh hoạt cho nhiều đối tượng và mô hình công ty một cách đa chiều
- Tất cả ứng dụng phần mềm đều được tích hợp với nhau trên một trình duyệt và thiết bị điện tử.

Đăng ký tư vấn


Hướng dẫn sử dụng

SharePoint consulting allows handling your org’s disorganized workflows and poor communication, and raise your current solution’s performance and adoption.

SharePoint portals are designed to support internal and external users in their everyday activities as well as connect remote employees.

SharePoint development covers building SharePoint solutions and apps as well as individual features like workflows, site templates, and more.

Dịch vụ tùy chỉnh
Dịch vụ tùy chỉnh:

(Tùy chỉnh theo nghiệp vụ doanh nghiệp)

Microsoft SharePoint

Microsoft Power BI

Microsoft SharePoint

Giao việc chủ trì & phối hợp
Quản lý công việc được giao
Nhắc nhở tự động
Báo cáo đa dạng & theo dõi tiến trình dự án

Microsoft Power BI

Theo dõi được tiến trình xử lý
Dễ dàng khởi tạo hồ sơ
Linh hoạt xử lý phê duyệt

Quản lý công việc và dự án

Giao việc chủ trì & phối hợp
Quản lý công việc được giao
Nhắc nhở tự động
Báo cáo đa dạng & theo dõi tiến trình dự án

Tùy chỉnh theo nhu cầu

Bạn có thể tùy chọn phát triển các yếu tố tùy chỉnh của riêng bạn trên nền tảng các tính năng mặc định. SharePoint Online có thể được tùy chỉnh nhằm thúc đẩy hiệu suất bằng cách chuyển đổi quy trình - từ những tác vụ đơn giản như thông báo và phê duyệt cho tới những quy trình vận hành phức tạp. Với các danh sách và thư viện của SharePoint, Power BI và Power Apps, bạn có thể tạo nên những trải nghiệm kỹ thuật số phong phú bằng các biểu mẫu, quy trình và ứng dụng tùy chỉnh cho từng thiết bị.

Gắn kết và cập nhật thông tin

Xây dựng sự gắn kết và cập nhật thông tin cho nhân viên thông qua mạng nội bộ. Thúc đẩy hiệu suất tổ chức qua việc chia sẻ các tài nguyên và ứng dụng phổ biến trên các site và cổng thông tin chính. SharePoint tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập trung hóa tài nguyên, đưa mọi thứ vào một vị trí duy nhất dễ truy cập. Các nhân viên không cần phải tìm kiếm ở khắp mọi nơi cho những gì họ cần; người quản lý có thể giữ các tab của mọi thứ, đảm bảo quy trình được sắp xếp hợp lý.

Đăng ký tư vấn


Hướng dẫn sử dụng

SharePoint consulting allows handling your org’s disorganized workflows and poor communication, and raise your current solution’s performance and adoption.

SharePoint portals are designed to support internal and external users in their everyday activities as well as connect remote employees.

SharePoint development covers building SharePoint solutions and apps as well as individual features like workflows, site templates, and more.

SPS Standard

SPS Enterprise

Dịch vụ tùy chỉnh

SPS Standard:
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
(10-200 người)

Quản lý công việc và dự án

Quản lý dự án tờ trình - phê duyệt

Quản lý quy trình và thiết lập workflow

SPS Enterprise:
Quản trị doanh nghiệp quy mô lớn - Tập
đoàn ≤500 người

(Tùy chỉnh theo nghiệp vụ doanh nghiệp)

Quản lý mô hình quản trị chung doanh nghiệp

Quản lý mô hình dự án

Số hòa toàn bộ quy trình doanh nghiệp - quy trình - thiết lập workflow

Quản lý hiệu suất - chỉ tiêu - KPI/OPI

Báo cáo biểu đồ( Power BI) - Tích hợp đa chiều nền tảng ứng dụng

Dịch vụ tùy chỉnh:

(Tùy chỉnh theo nghiệp vụ doanh nghiệp)

Microsoft SharePoint

Microsoft Power BI