Địa điểm

72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

0978563386

thuy@gmail.com