alternative
alternative

MICROSOFT


SHAREPOINT


Đội ngũ chuyên gia SPS của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp của bạn khai thác toàn bộ giá trị và tiềm năng của SharePoint nhằm tối ưu nhất hiệu quả đầu tư.

 • Tư vấn triển khai hệ thống SharePoint
 • Phát triển ứng dụng, giải pháp SharePoint
 • Quản ký tài liệu trên SharePoint
 • Xây dựng mạng nội bộ doanh nghiệp
 • Chuyển đổi quy trình
LIÊN HỆ

E-SIGN DOCVới E-SignDoc, người dùng có thể sử dụng ngay điện thoại các nhân để ký mọi lúc mọi nơi.

 • Không cần USB Token - Ký ngay trên điện thoại
 • Tích hợp phần mềm hóa đơn điện tử, kế toán, kê khai thu
 • Điện tử hóa việc ký và lưu trữ mọi văn bản, tài liệu
 • Cho phép nhiều người dùng ký trên một tài liệu
 • Công nghệ vượt trội, an toàn tuyệt đối
LIÊN HỆ
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative

GIẢI PHÁP


MÃ HÓA TÀI LIỆU


SPS chúng tôi sẽ cung cáp cho doanh nghiệp giải pháp mã hóa tài liệu, phương pháp bảo mật dữ liệu an toàn và bảo mật.

 • Quản lý thông tin về quyền người dùng được phép truy cập data
 • Xác thực người dùng và mã hóa và giải mã dữ liệu người dùng
 • Báo cáo dữ liệu, log dữ liệu người dùng truy cập
LIÊN HỆ

OFFICE 365


Dịch vụ đám mây thông minh giúp chuyển đổi các thức làm việc. SPS cung cấp dịch vụ triển khai tất cả các thành phần của Office 365 cho doanh nghiệp.

 • Khởi tạo hệ thống Office 365
 • Sharepoint Online, Exchange Online
 • Chuyển đổi email lên Office 365
 • Đồng bộ tài khoản người dùng lên Office 365
LIÊN HỆ
alternative
alternative

BUSINESS


INTELLIGENCE


SPS giúp doanh nghiệp khác thác thông tin một cách hiệu quả, chính xác để đề ra các chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm tăng khả năng cạnh tranh doanh nghiệp.

 • Tư vấn triển khai One BI
 • Power BI Report and Dashboard Design
 • Data Architecture & Modelling
LIÊN HỆ
alternative

SPS OFFICE

Giả pháp văn phòng số toàn diện cho Doanh nghiệp 4.0 tích hợp đầy đủ các ứng dụng doanh nghiệp cần trên một nền tảng duy nhất - Microsoft SharePoint.

 1. Đăng ký công tác
 2. Quản lý sự cố IT
 3. Quản lý dịch vụ nhân sực
 4. Quản lý dịch vụ TCKT
 5. Quản lý dịch vụ hỗ trợ pháp lý
 6. Quản lý hiệu suất
 1. Đăng ký công tác
 2. Quản lý sự cố IT
 3. Quản lý dịch vụ nhân sực
 4. Quản lý dịch vụ TCKT
 5. Quản lý dịch vụ hỗ trợ pháp lý
 6. Quản lý hiệu suất
 1. Đăng ký công tác
 2. Quản lý sự cố IT
 3. Quản lý dịch vụ nhân sực
 4. Quản lý dịch vụ TCKT
 5. Quản lý dịch vụ hỗ trợ pháp lý
 6. Quản lý hiệu suất
 1. Đăng ký công tác
 2. Quản lý sự cố IT
 3. Quản lý dịch vụ nhân sực
 4. Quản lý dịch vụ TCKT
 5. Quản lý dịch vụ hỗ trợ pháp lý
 6. Quản lý hiệu suất
 1. Đăng ký công tác
 2. Quản lý sự cố IT
 3. Quản lý dịch vụ nhân sực
 4. Quản lý dịch vụ TCKT
 5. Quản lý dịch vụ hỗ trợ pháp lý
 6. Quản lý hiệu suất
LIÊN HỆ

alternative

ĐỐI TÁC CÔNG NGHỆ

Sự kết hợp giữa các sản phẩm, dịch vụ của SPS Vietnam với các đối tác công nghệ, đối tác cung cấp giải pháp uy tín sẽ mang lại cho khác hàng giá trị lợi ích thiết thực, tối ưu hoạt động cho doanh nghiệp.
Google
Oracle
Microsoft

KHÁCH HÀNG